Geen verassingen

Wij spreken vooraf altijd een prijs af, zodat u niet voor verassingen komt te staan.

U kunt het gehele jaar bij ons terecht voor het vegen van uw schoorsteen kanaal. net als het verwijderen van vogelnesten. Heeft u andere zorgen of vragen omtrent uw rookkanaal, dan kan het ook handig zijn om eens het rookkanaal eens met een camera te laten bekijken.

Aldus Artikel 1 a Van de woningwet: eenieder die een bouwwerk in eigendom heeft, bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, dient er zorg voor te dragen dat er geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt. Deze zorgplicht fungeert als een kapstok voor alle gevallen waarin bij of krachtens de Woningwet geen normen zijn gesteld. Deze zorgplicht geld dus zowel voor woningverhuurders als voor de eigenaar/bewoners.

Voorkom schoorsteenbrand en of koolmonoxidevergiftiging. laat daarom uw schoorsteen regelmatig vegen.